niedziela, 17 września 2017

Plecaki von!

Uwaga, plecaki stałym zagrożeniem dla pisowskich. Lepiej nosić rzeczy w reklamówkach A w ogóle to nie ujawniać nikomu zamiarów na przyszłość, bo policja nie śpi, policja czuwa, policja działa prewencyjnie, tak na zapas, bo może....
Trzeba zobaczy całość, niezła jazda:(


 FORMULARZ LEGITYMOWANEGO
na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
(Dz.U. Nr 1186.141.2005).
1. Po wezwaniu przez umundurowanego policjanta do wylegitymowania się w celu ustalenia Twojej tożsamości – zażadaj (paragraf 2 pkt. 1)podania:
- stopnia służbowego policjanta ………………………………………………………………….……………………………………………………..
- imienia i nazwiska policjanta ……………………………………………………………………….…………………………………………………...
- podstawy prawnej legitymowania …..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
- przyczyny podjęcia czynności służbowej ………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SPRAW, BY POLICJANT NIE POZOSTAŁ ANONIMOWY. TO UMOŻLIWI CI DOCHODZENIE SWOICH PRAW!!!!!!!
2. Od policjanta nieumundurowanego zażądaj (paragraf 2 pkt. 2) okazania legitymacji służbowej oraz zażądaj umożliwienia odnotowania danych w niej zawartych, tj. wskazanych w pkt. 1 oraz numeru identyfikacyjnego policjanta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Policjant ustala Twoją tożsamość na podstawie (paragraf 4):
- dowodu osobistego, paszportu, zagranicznego dokumentu tożsamości , innego niebudzącego wątpliwości dokumentu zaopatrzonego w fotografię i oznaczonego numerem lub serią
lub oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie wcześniej wymienionych dokumentów.
4. Twoim obowiązkiem jest podanie następujących danych (paragraf 7):
- imię (imiona) i nazwisko;
- adres zamieszkania lub pobytu;
- rodzaj i cechy identyfikowanego dokumentu na podstawie którego ustalono Twoją tożsamość;
- numer PESEL
W przypadku braku informacji o numerze PESEL masz obowiązek podać dodatkowo:
- datę i miejsce urodzenia
- imiona rodziców
- nazwisko rodowe.
5. Po zakończeniu legitymowania policjant ma obowiązek poinformować Cię o prawie złożenia zażalenia do właściwej miejscowo prokuratury na sposób przeprowadzenia czynności.
6. Akceptując mandat zobowiązujesz się do uiszczenia grzywny oraz przyznajesz się do popełnienia wykroczenia. W przypadku mandatu kredytowego grzywnę należy uiścić w terminie 7 dni od zaakceptowania mandatu. Sam mandat staje się prawomocny z chwilą jego podpisania przez sprawcę.
W sytuacji, gdy odmówisz przyjęcia mandatu lub też gdy po zaakceptowaniu go nie uiścisz grzywny, organ który wystawił mandat wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie.
7. Zadzwoń pod numer 576-161-505 lub napisz na adres pomocorp@protonmail.com w celu uzyskania pomocy prawnej oraz dodatkowych informacji.
 https://konstytucjarp.org/wp-content/uploads/2017/08/FORMULARZ-LEGITYMOWANEGO-3-1.pdf
Stopnie policyjne, którymi powinni się przedstawiać zatrzymujący nas policjanci


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz